5. september 2018 - kl. 13:00

Technical Sales Manager
Salg af tekniske løsninger til industrien i Europa

 

Selvstændigt ansvar for opbygning af nye markeder

Stenhøj Hydraulik har en stærk position indenfor salg og udvikling af kundespecifikke rømmemaskiner, hydrauliske presser og bukkemaskiner på en række Europæiske markeder. Positionen er opnået gennem mange års bearbejdning af udvalgte kundegrupper – men måske i endnu højere grad gennem referencesalg, hvor virksomhedens løsninger anbefales mellem aktører i samme branche.

Med en mere ekspansiv strategi vil Stenhøj Hydraulik fremover optræde mere opsøgende overfor nye markeder og nye segmenter.
Du får derfor til opgave at afdække og opsøge mulighederne indenfor udvalgte segmenter på de nye stærke industrimarkeder – primært i Europa.
Dialogen med kunderne starter altid med en teknisk eller produktionsteknisk drøftelse, hvor kundens business case holdes op mod de tekniske og effektivitetsforbedrende fordele, som Stenhøj Hydraulik kan tilbyde. Løsningen vil oftest indgå i et eksisterende produktions set-up.

Du kommer bl.a. til at arbejde med udvikling af agentnetværk, men med en beslutningsproces hos kunden som altid både involverer den tekniske organisation og virksomhedens ledelse, bliver din dialog med kunden hurtigt afgørende for salgets videre forløb – uanset om du selv har etableret første kontakt, eller denne er etableret ad anden vej.

Du skal derfor forvente en hverdag med stor kundedialog både i form af besøg hos kunderne og via telefonen. Når dialogen når et vist teknisk niveau, vil du involvere den tekniske stab omkring den endelige løsning – og du vil erfare at der altid er et hold omkring et salg af en løsning fra Stenhøj Hydraulik.

Erfaring med salg af tekniske løsninger til industrien
Du har et stærkt teknisk fundament som ingeniør eller tekniker og har valgt at bruge dine kompetencer i en kommerciel retning, som eksportsælger eller måske projektleder med tæt tilknytning til kunderne.

Optimalt har du allerede en nøglerolle som den udfarende kraft i en virksomhed, der sælger maskiner eller tekniske løsninger til industrien i Europa. Du ved herfra, at indsigt i og interesse for kundernes forretning og produktion er en forudsætning for, at være interessant nok til at kunderne vil bruge tid på dig. Du ved også, at den videre dialog kræver et indgående kendskab, til den teknologi du sælger. Du skal derfor have baggrund for og tålmodighed til at sætte dig ind i Stenhøj Hydrauliks unikke kompetencer.

Samtidig skal du have gå på mod og ambition om at blive virksomhedens spydspids i forhold til at vinde de ordrer, som Stenhøj Hydraulik ellers ikke havde fået – måske fordi Stenhøj Hydraulik ikke har været i kundens bevidsthed.
Du kommer med andre ord til at skabe din succes gennem en energisk og målrettet indsats – men det er mindst lige så afgørende, at du skaber tillid til løsningen og leverancen, gennem sparring og vedholdende opfølgning på det aftalte.

Nøglerolle i stærkt teknisk salgsteam
Du får en nøglerolle i en mindre virksomhed, som agerer globalt, hvilket giver dig mulighed for at følge projekterne fra første forespørgsel, over granskning af opgaven, bestykning af maskinen, forhandling og kontrakt til idriftsættelse af løsningen hos kunden.

Når du ikke er ude at rejse, vil din hverdag foregår på kontoret i Barrit, hvor du vil få et tæt samarbejde med ingeniører og teknikere. Du indgår i et arbejdsmiljø, som er præget af høj faglighed og engagement for både produkterne, kunderne og sammenholdet blandt kollegaer.

Kontakt konsulent Jesper Nielsen eller Vickie Tarp hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.